Privacybeleid

Daedalius Advocatenkantoor hecht veel belang aan uw privacy.

Daedalius Advocatenkantoor, met maatschappelijke zetel te Begijnhoflaan 460, 9000 GENT (ondernemingsnummer 0544.579.873) heeft uw persoonsgegevens ontvangen in het kader van de juridische dienstverlening aan zijn cliënt. Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt in de mate dat en zolang dit noodzakelijk is voor de behartiging van de belangen van de cliënt. U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten: een verzoek om toegang of rectificatie van uw persoonsgegevens; een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens; een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; een bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens; een verzoek tot overdracht van uw gegevens; een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt uw verzoeken richten aan Mr. Koen LIPS telefonisch (+32 (0)9 266 10 50) of per mail (lips@daedalius.be). Wij respecteren alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht hebt.

Uw persoonsgegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de GDPR.

U kan onze volledige privacyverklaring terugvinden op d pagina privacyverklaring.
Wij hebben u deze informatie niet eerder bezorgd omdat wij ten aanzien van de cliënt gebonden zijn door een beroepsgeheim overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.