Disclaimer

De informatie weergegeven op deze website, alsook de hyperlinks waarnaar verwezen wordt, werd uitsluitend bedoeld als algemene informatie over Daedalius Advocatenkantoor en de materies die er worden behandeld.

Er kunnen geen rechten of aanspraken aan worden ontleend. Tevens behoudt Daedalius Advocatenkantoor zich het recht voor om te allen tijde de inhoud van de website aan te passen, te wijzigen of te verwijderen.

Daedalius Advocatenkantoor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige (rechtstreekse of onrechtstreekse) schade die zou ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u ons steeds contacteren.