Vennootschapsrecht

Het team van Daedalius Advocatenkantoor heeft een ruime ervaring in het vennootschapsrecht. We staan zowel de vennootschappen zelf bij, als alle personen die bij de vennootschap betrokken zijn (bestuurders, aandeelhouders, accountants en/of bedrijfsrevisoren), en dat in de verschillende fases van het bestaan van de vennootschap en de eventuele geschillen die daaruit kunnen voortvloeien.