Publicaties

 

 

 

Rechtsplegingsvergoedingen en interestvoeten (vanaf 01.06.2016)

 

“Bemiddeling in handelsgeschillen leidt in meeste gevallen tot akkoord” (artikel in de Tijd van 06 april 2005)

 

DEVOS, F., “Schadevergoeding ingeval van ongegronde obstructie door (een) schuldeiser(s) van een minnelijke aanzuiveringregeling”, T.G.R., 2000,  76-79

DEVOS, F., “De geschillenbeslechting inzake domeinnamen”, E-business magazine, 2001, nr. 2, 37-39.

DEVOS, F., “Verplichte vermeldingen op websites, wapsites en emailberichten – deel 1 : Ingevolge het Wetboek van Vennootschappen”, E-business magazine, 2001, nr. 4, 22-24.

DEVOS, F., “Hoe zit het met de rechtsgeldigheid van elektronische mededelingen ?”, Life & Benefits, 2002, nr. 12, 43-46. Download

DEVOS, F., “De interestvoet in uitvoering van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties”, nieuwsbrief daedalius januari 2005; nieuwsbrief M&D Seminars februari 2005. Download

DEVOS, F., “verplichte vermeldingen op facturen, brieven, emails, websites, …”, nieuwsbrief daedalius februari 2005; nieuwsbrief M&D Seminars februari 2005.

DEVOS, F., “Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling (B.S. 22 maart 2005)”, nieuwsbrief daedalius maart 2005; nieuwsbrief M&D Seminars maart 2005.  Download

DEVOS, F., “Aanpassing van de niet voor beslag vatbare bedragen (B.S. 15 december 2005)”, nieuwsbrief daedalius december 2005; nieuwsbrief M&D Seminars december 2005.

DEVOS, F., “interestvoet bij betalingsachterstand”, nieuwsbrief daedalius juli 2006.

DEVOS, F. en LIPS, K., “verhaalbaarheid van advocatenkosten”, nieuwsbrief daedalius december 2007.

 

I. GEERS en K. DEVOLDER, “De wet medische experimenten vanuit een aansprakelijkheidsperspectief” in H. BOCKEN (ed.), Nieuwe wettelijke regelingen voor vergoeding van gezondheidsschade, Mechelen, Kluwer, 2008, 1-38.

I. GEERS, “Aansprakelijkheid van onderwijzend personeel en onderwijsinstellingen”, in Aansprakelijkheidsrecht, Maklu Uitgevers, Antwerpen, 2004, 7-23

I. GEERS, en DESTUYVER, E., “Werknemers-participatie in vennootschappen : klassieke en nieuwe technieken”, in Omgaan met vennootschappen : regulering en rechtspraktijk, Maklu, Antwerpen, 2002, 93-126

I. GEERS, “De dioxinecrisis en aansprakelijkheid” in Gandaius Actueel V, Story-Scientia, Gent, 2000, 215-235

I. GEERS, D. VAN POUCKE en D. VERMEULEN,  “Vorm, bestaan en bestuur van uw onderne­ming”, in De Ondernemer, jaarlijks uitgegeven door Kluwer rechtswe­tenschappen (laatste bijdrage geleverd in 2000).

I. GEERS, “De consument en alternatieve geschillenbeslechting : de arbitrage inzake reisgeschillen” in Consumentenrecht, Die Keure, 1998, 339-364

Latest News

Date: 23 mrt 19

Alle bestuurders van vennootschappen, VZW’s, stichtingen en trusts dienen tegen uiterlijk 30.09.2019 te laten registreren in het UBO register wie […]

Read More

Date: 31 mrt 17

Vanaf 01.04.2017 is het voor Belgische vennootschappen VERPLICHT om aangiftes schuldvorderingen in een faillissement op digitale wijze in te dienen […]

Read More

Date: 07 mrt 17

Er werd door het Nationaal Verbond van Magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters opnieuw […]

Read More

He who strikes the first blow admits he has lost the argument.~Chinese Proverb