« Go back to all news

Nieuwe indicatieve tabel 2016


Er werd door het Nationaal Verbond van Magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters opnieuw een nieuwe indicatieve tabel opgesteld. Deze “indicatieve tabel 2016” werd op 07.03.2017 gepubliceerd en vervangt de vorige “indicatieve tabel 2012” en daarenboven is de nieuwe indicatieve tabel 2016 onmiddellijk van toepassing in alle zaken waarin nog geen vonnis is geveld, dus zowel nieuwe zaken als nog lopende zaken uit het verleden.

De indicatieve tabel omvat een overzicht van de gebruikelijke vergoedingen die worden toegekend voor de meeste schadevergoedingen bij verkeersongevallen. Het is een richtlijn bij de begroting van schade van slachtoffers van een verkeersongeval en is aldus niet bindend, en is daarenboven ook niet van toepassing voor schades waarvan de werkelijke omvang daadwerkelijk kan bewezen worden.

De indicatieve tabel wordt ook geregeld toegepast buiten schadeproblematieken gelieerd aan verkeersongevallen.

De belangrijkste wijzigingen met de indicatieve tabel 2012 bestaan uit het optrekken van de dagelijkse vergoeding voor morele schade van 25 euro naar 28 euro per dag ingeval er geen hospitalisatie is, en het wegvallen van de grenzen van 6 en 15% bij het bepalen van de forfaitaire vergoeding per punt ingeval van blijvende arbeidsongeschiktheid.

Contacteer ons voor verdere informatie.

 

 


Latest News

Date: 23 mrt 19

Alle bestuurders van vennootschappen, VZW’s, stichtingen en trusts dienen tegen uiterlijk 30.09.2019 te laten registreren in het UBO register wie […]

Read More

Date: 31 mrt 17

Vanaf 01.04.2017 is het voor Belgische vennootschappen VERPLICHT om aangiftes schuldvorderingen in een faillissement op digitale wijze in te dienen […]

Read More

Date: 07 mrt 17

Er werd door het Nationaal Verbond van Magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters opnieuw […]

Read More

He who strikes the first blow admits he has lost the argument.~Chinese Proverb