Expertises

Hierna volgt een overzicht van de materies / expertises waarin de advocaten van het kantoor een bijzondere bekwaamheid hebben opgebouwd,
“Overwegende dat er dient aan herinnerd te worden dat alle advocaten hoofdens hun opleiding en ervaring in staat zijn alle rechtsmateries te behandelen (…)”

(uittreksel uit het Besluit van de algemene raad van 9 juni 1988 van de Nationale Orde van advocaten)
 MATERIES :
 1. Familierecht
 1. Personenrecht (staat en bekwaamheid van personen, huwelijk, afstamming, adoptie).
 2. Huwelijksvermogensrecht (huwelijksstelsels, schenkingen, erfenissen).
 1. Goederenrecht
 1. Eigendom, mede-eigendom, erfdienstbaarheden en andere onroerende zakelijke rechten, voorrechten en hypotheken.
 2. Huur- en handelshuurovereenkomsten.
 3. Pacht- en agrarisch recht.
 1. Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringen, verkeersrecht
 1. Aannemingsrecht
 1. Gerechtelijk recht
 1. Beslagrecht.
 2. Nationale en internationale arbitrage.
 1. Vennootschappen
 1. Vennootschapsrecht.
 2. Ondernemingen in moeilijkheden, vereffeningen, faillissementen en gerechtelijke akkoorden.
 1. Handelsrecht
 1. Handelsovereenkomsten en handelsdistributierecht (agentuur, verkoopconcessie, franchising).
 2. Mededingingsrecht, handelspraktijken, consumentenrecht, productaansprakelijkheid.
 3. Bank- en kredietrecht.
 1. Transportrecht (landtransportrecht, binnenvaarttransportrecht, luchttransportrecht) en maritiem recht
 1. Intellectuele rechten (auteursrechten, octrooien, merken, modellen)
 1. Sociaal recht
 1. Arbeidsrecht.
 2. Sociale zekerheidsrecht.
 1. Fiscaal recht
 1. Directe belastingen (personen, vennootschappen).
 2. Indirecte belastingen (BTW, registratierechten, successierechten, douane en accijnzen).
 1. Strafrecht
 1. Publiek recht
 1. Grondwettelijk en administratief recht.
 2. Stedenbouwrecht en milieurecht.
 3. Overheidscontracten.
 4. Rijksambtenarenrecht, parastatalen en onderwijs.
 5. Militierecht.
 6. Vreemdelingenrecht.
 1. Rechten van de mens
 1. Internationaal recht
 1. Europees recht.
 2. Internationaal privaatrecht.
 3. Internationaal publiekrecht.
 1. Varia
 1. Informaticarecht.
 2. Farmaceutisch en medisch recht.
 3. Sportrecht.
 4. Vrije optie : …

 

Latest News

Date: 23 mrt 19

Alle bestuurders van vennootschappen, VZW’s, stichtingen en trusts dienen tegen uiterlijk 30.09.2019 te laten registreren in het UBO register wie […]

Read More

Date: 31 mrt 17

Vanaf 01.04.2017 is het voor Belgische vennootschappen VERPLICHT om aangiftes schuldvorderingen in een faillissement op digitale wijze in te dienen […]

Read More

Date: 07 mrt 17

Er werd door het Nationaal Verbond van Magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters opnieuw […]

Read More

Behind every argument is someones ignorance.~Louis D. Brandeis