Inge GEERS

+32 (0)9 266 10 50

About

 

 • Advocaat – vennoot
 • Arbiter (CEPANI/Belgisch centrum voor arbitrage en mediatie)
 • Arbiter en bemiddelaar VZW Geschillencommissie Reizen
 • Docent PAO Gerechtelijk Expert
 • Stagemeester

 

 • ondernemingsnummer (EBVBA Inge Geers) BTW BE 0899.068.155
 • derdenrekening (EBVBA Inge Geers) BE31 6301 9504 7255
 • ereloonrekening (EBVBA Inge Geers) BE59 6528 0561 8226

Ervaring

Opleidingen en werkzaamheden

 • Licentiaat Rechten UGent 1991

 

Professionele carrière

 • advocaat (vennoot), advocatenkantoor DAEDALIUS (SINDS 2008) (Balie Gent)
 • advocaat (vennoot), advocatenkantoor Callant – Van den Daelen – Geers (2002-2008) (Balie Gent)
 • advocaat, advocatenkantoor Bogaert – Vandemeulebroeke (1999-2002) (Balie Gent)
 • advocaat (medewerker), advocatenkantoor Storme, Leroy, Van Parijs (1991-1999) (Balie Gent)
 • assistent vakgroep Burgerlijk Recht, UGent (1991-2007)

 

Publicaties

 • I. GEERS en K. DEVOLDER, “De wet medische experimenten vanuit een aansprakelijkheidsperspectief” in H. BOCKEN (ed.), Nieuwe wettelijke regelingen voor vergoeding van gezondheidsschade, Mechelen, Kluwer, 2008, 1-38.
 • I. GEERS, “Aansprakelijkheid van onderwijzend personeel en onderwijsinstellingen”, in Aansprakelijkheidsrecht, Maklu Uitgevers, Antwerpen, 2004, 7-23
 • I. GEERS, en DESTUYVER, E., “Werknemers-participatie in vennootschappen : klassieke en nieuwe technieken”, in Omgaan met vennootschappen : regulering en rechtspraktijk, Maklu, Antwerpen, 2002, 93-126
 • I. GEERS, “De dioxinecrisis en aansprakelijkheid” in Gandaius Actueel V, Story-Scientia, Gent, 2000, 215-235
 • I. GEERS, D. VAN POUCKE en D. VERMEULEN,  “Vorm, bestaan en bestuur van uw onderne­ming”, in De Ondernemer, jaarlijks uitgegeven door Kluwer rechtswe­tenschappen (laatste bijdrage geleverd in 2000).
 • I. GEERS, “De consument en alternatieve geschillenbeslechting : de arbitrage inzake reisgeschillen” in Consumentenrecht, Die Keure, 1998, 339-364

Aan de balie sinds

01.10.1991

Expertises

 • Vennootschapsrecht m.i.v. M&A, geschillen tussen vennoten
 • Aansprakelijkheidsrecht (professionele aansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, verkeer)
 • Verzekeringen
 • Handelscontracten
 • Handelspraktijken

 

Latest News

Date: 23 mrt 19

Alle bestuurders van vennootschappen, VZW’s, stichtingen en trusts dienen tegen uiterlijk 30.09.2019 te laten registreren in het UBO register wie […]

Read More

Date: 31 mrt 17

Vanaf 01.04.2017 is het voor Belgische vennootschappen VERPLICHT om aangiftes schuldvorderingen in een faillissement op digitale wijze in te dienen […]

Read More

Date: 07 mrt 17

Er werd door het Nationaal Verbond van Magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters opnieuw […]

Read More

It is a great ability to be able to conceal ones ability.~Unknown