Cliënteel

Diensten aan ondernemingen
De advocaten van het Daedalius advocatenkantoor leveren advies en bijstand aan verenigingen, eenmanszaken en KMO’s, maar tevens aan grote nationale en internationale ondernemingen. Ze vertegenwoordigen hen in allerlei geschillen in binnen- en buitenland.

De diensten strekken zich onder meer uit over de volgende rechtstakken :

 • Aannemingsrecht en bouwgeschillen
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Administratief recht, ambtenarenrecht, publiek recht
 • Agentuurovereenkomsten
 • Alleenverkoopovereenkomsten
 • Arbeidsongevallen
 • Arbitrage
 • Bemiddeling in commerciële en civiele zaken
 • Beslagrecht
 • Bouwrecht
 • Contractenrecht
 • Consumentenrecht
 • Economisch- en financieel strafrecht
 • Handels- en commercieel recht
 • Handelspraktijken
 • Huur en handelshuur
 • Kredietverlening en consumentenrecht
 • Leegstandsheffingen
 • Mededingingsrecht
 • Medisch recht
 • Milieurecht
 • Minnelijke – en gerechtelijke expertises
 • Nationale en internationale contracten
 • Onroerend goed (vastgoed en immobiliën)
 • ondernemingen in moeilijkheden, faillissementen en gerechtelijke akkoorden, kamer van handelsonderzoek (depistage)
 • Overheidsopdrachten
 • Productaansprakelijkheid
 • Ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • Schade en schadeloosstelling
 • Strafrecht en strafvordering
 • Vastgoedrecht
 • Vennootschapsrecht
 • Verkeersrecht
 • Verzekeringsrecht

Diensten aan overheden
De advocaten van het Daedalius advocatenkantoor vertegenwoordigen federale, gewestelijke en lokale overheden zoals steden en gemeenten voor de nationale en EU hoven en rechtbanken, in nationale en internationale arbitrages en voor administratieve, fiscale en andere nationale en internationale instanties.

Diensten aan natuurlijke personen en Families
De advocaten van het Daedalius advocatenkantoor adviseren natuurlijke personen en families in allerhande geschillen met andere natuurlijke personen, ondernemingen, overheden of beroepsinstanties.

Het Daedalius advocatenkantoor beschikt daartoe ook over de nodige bemiddelaars (schuldbemiddelaar, bemiddelaar in civiele en commerciële zaken, etc…) en voorlopige bewindvoerders.

Een greep uit de geleverde diensten :

 • Bemiddeling in civiele en commerciële zaken
 • Bijstand geschillencommissie reizen
 • Burenhinder
 • Erfdienstbaarheden
 • Echtscheidingen
 • Jeugdrecht
 • Personen- en familierecht
 • Strafrecht

Latest News

Date: 23 mrt 19

Alle bestuurders van vennootschappen, VZW’s, stichtingen en trusts dienen tegen uiterlijk 30.09.2019 te laten registreren in het UBO register wie […]

Read More

Date: 31 mrt 17

Vanaf 01.04.2017 is het voor Belgische vennootschappen VERPLICHT om aangiftes schuldvorderingen in een faillissement op digitale wijze in te dienen […]

Read More

Date: 07 mrt 17

Er werd door het Nationaal Verbond van Magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters opnieuw […]

Read More

All human actions have one or more of these seven causes: chance, nature, compulsion, habit, reason, passion, and desire.~Aristotle