« Go back to all news

Centraal Register solvabiliteit


Vanaf 01.04.2017 is het voor Belgische vennootschappen VERPLICHT om aangiftes schuldvorderingen in een faillissement op digitale wijze in te dienen via www.regsol.be

Via het digitaal platform RegSol vakunnen rechtbanken (rechters, rechters-commissarissen en griffiers), curatoren en schuldeisers op elektronische wijze de belangrijkste documenten van een faillissementsdossier opstellen, ondertekenen en uitwisselen.

  • Alle schuldeisers (leveranciers, banken, sociale zekerheid, enz.) moeten voortaan digitaal, via regsol.be, hun aangiftes van schuldvordering ingeven. Ze betalen daarvoor een retributie.
  • Buitenlandse personen die in het buitenland gevestigd zijn of particulieren die niet worden vertegenwoordigd door een raadsman moeten hun stukken niet elektronische neerleggen. Zij mogen aangetekend of tegen ontvangstbewijs stukken op papier neerleggen op het kantooradres van de curator, zoals is aangegeven in het faillissementsvonnis.
  • De curatoren beheren voortaan de faillissementsdossiers en zullen de stukken, voorgeschreven door de wet, opladen en elektronisch tekenen via een beveiligde toegang op regsol.be. Ook zij betalen hiervoor per faillissement een jaarlijkse retributie.
  • De rechtbanken (de rechters, rechter-commissarissen, consulaire rechters en griffiers) krijgen een beveiligde toegang tot regsol.be, zodat vonnissen, beschikkingen, … opgeladen en getekend kunnen worden in het Centraal Register Solvabiliteit.
  • De papierstroom en de verwerking ervan, die nu nog de griffies overladen, verdwijnt en wordt vervangen door het elektronisch dossier dat de curatoren beheren.
  • De OVB en de OBFG worden verantwoordelijk voor de archivering van de faillissementsdossiers.

Latest News

Date: 23 mrt 19

Alle bestuurders van vennootschappen, VZW’s, stichtingen en trusts dienen tegen uiterlijk 30.09.2019 te laten registreren in het UBO register wie […]

Read More

Date: 31 mrt 17

Vanaf 01.04.2017 is het voor Belgische vennootschappen VERPLICHT om aangiftes schuldvorderingen in een faillissement op digitale wijze in te dienen […]

Read More

Date: 07 mrt 17

Er werd door het Nationaal Verbond van Magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters opnieuw […]

Read More

We have too many high sounding words, and too few actions that correspond with them.~Abigail Adams