Bemiddeling

BEMIDDELING / MEDIATIE / MEDIATION

 

De advocaten van het kantoor hechten uitermate veel belang aan ADR (alternatieve geschillenregeling) in het algemeen en aan bemiddeling / mediatie in het bijzonder.

Een aantal advocaten zijn gespecialiseerd in specifieke soorten bemiddeling. Hierna volgt een overzicht van de bemiddelingsmateries waarin ze bijstand kunnen verlenen. Wij verwijzen ook naar het deel van onze website dat specifiek aan bemiddeling is gewijd.

Overeenkomstig de structuur van de Federale Bemiddelingscommissie (FBC) wordt onderscheid gemaakt tussen bemiddeling in familiale, sociale en Burgerlijke en handelszaken.

Maar de lijst van materies waarin kan bemiddeld worden is uiteraard veel uitgebreider:

 • bemiddeling in familiale zaken
 • bemiddeling in burgerlijke en handelszaken
 • sociale bemiddeling
 • bemiddeling in het kader van de geschillencommissie reizen
 • bemiddeling door een Ombudsman
 • bemiddeling in scholen
 • bemiddeling in arbeidsorganisaties in de private en openbare sector,
 • bemiddeling bij schadegevallen,
 • schuldbemiddeling
 • bemiddeling tussen lokale overheden en burgers,
 • slachtofferbemiddeling
 • interculturele bemiddeling
 • arbeidsbemiddeling
 • etc…

Latest News

Date: 23 mrt 19

Alle bestuurders van vennootschappen, VZW’s, stichtingen en trusts dienen tegen uiterlijk 30.09.2019 te laten registreren in het UBO register wie […]

Read More

Date: 31 mrt 17

Vanaf 01.04.2017 is het voor Belgische vennootschappen VERPLICHT om aangiftes schuldvorderingen in een faillissement op digitale wijze in te dienen […]

Read More

Date: 07 mrt 17

Er werd door het Nationaal Verbond van Magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters opnieuw […]

Read More

The less their ability, the more their conceit.~Ahad Haam