About

IMG_3532

Missie en visie

Het kantoor heeft zich tot doel gesteld aan de rechtzoekende grondige bijstand en advies te geven, zowel in der minne als voor de rechtbank.

 

Wij richten ons voornamelijk maar niet uitsluitend tot:

– de kleine en middelgrote KMO’s en allen die werkzaam zijn in de economische sector;

– iedereen die schade, welke ook, vergoed wil zien, of aangesproken wordt in aansprakelijkheid en schadevergoeding;

– de bouwnijverheid en allen die bouwproblemen hebben;

– iedereen die voorafgaandelijk advies nodig heeft bij het onderhandelen van contracten, het voeren van deze onderhandelingen, en het opstellen van deze contracten, in alle mogelijke sectoren;

-iedereen met relatieproblemen, het zoeken naar oplossingen en het regelen van de gevolgen;

-iedereen met huurproblemen, burenhinder enz.

-allen die via bemiddeling een oplossing zoeken.

De naam Daedalius

De naam Daedalius is een samentrekking van het woord Daedalus (Griekse mythologische figuur) en Ius (recht)

De Griekse legende van Daedalus en Icarus is zonder twijfel de bekendste parabel over de vlucht door een mens. Vele aspecten van de legende hebben een blijvende indruk gemaakt op de eerste pioniers in de luchtvaart.

Daedalus was in het oude Griekenland de zoon van Metion die op zijn beurt een afstammeling was van de God van de smeedkunst en de ambachtslieden, Hephaestos. Daedalus leefde in het antieke Athene met zijn vrouw Nausicrates en zijn zoon, Icarus.

In de Griekse mythologie stond Daedalus bekend om zijn goddelijke intellectuele gaven. Hij won bekendheid als een beeldhouwer door zijn vernieuwende technieken. Hij was de Leonardo da Vinci van zijn tijd. Daedalus stond ook gekend voor zijn vele uitvindingen van zijn verschillende puzzels en zijn hebbedingen die op verwondering werden onthaald bij zijn toeschouwers. Zo ontwierp hij een doos die enkel geopend kon worden door het lied van een zangvogel.

Hij ontvluchtte zijn geboorteland Athene en zocht onderdak bij het hof van Koning Minos op het eiland Kreta. Daar werd hij architect en uitvinder aan huis van de rijke Koning Minos.

Deadalus grootste publieke verwezenlijking was het ontwerpen en verwezenlijken van het befaamde Labyrint van Knossos. Dit was zo ingenieus ontworpen dat wanneer men dit betrad, men er nooit meer uitgeraakte. Dit was de ideale plaats voor de Koning om zijn schatten in te verstoppen. In het midden van het Labyrint bevond zich de Minotaurus. Het is een schepsel met de kop en de staart van een stier maar het lichaam van een man.

Koning Minos was Daedalus zeer dankbaar maar liet Daedalus niet vertrekken van het eiland. De Koning was bang dat Daedalus de geheimen van het Labyrint zou prijs geven. Koning Minos liet de havens van Kreta bewaken en elke boot die vertrok grondig doorzoeken. De oplossing van het Labyrint was dat men een naaidraad mee moest nemen en afrollen zodat men zo zijn stappen kon terugzetten (cfr de draad van Ariadne).

Daedalus kreeg een werkruimte en leefruimte van de Koning maar was uiteindelijk daar gevangen. Zijn woning had een zeer mooi uitzicht over het landschap van Kreta. Gezien de woning zo hoog was dacht de Koning dat niemand zou durven ontsnappen omdat men anders een dodelijke val zou riskeren. De Koning had echter nooit voorzien dat iemand zou kunnen wegvliegen uit deze gouden kooi. Daedalus was in het geheim aan het werken aan een manier om te kunnen vliegen. Zijn geheime werkruimte voor deze uitvinding was gelegen in de kliffen boven de zee. Het is goed mogelijk dat de aanwezigheid van de vele vogels Daedalus inspiratie gaven om te vliegen. De vele achtergelaten pluimen maakten het ook mogelijk om zijn zelf gemaakte vleugels te maken. Deze vleugels werden vastgemaakt met bijenwas. Op deze manier waren de vleugels licht genoeg om te kunnen vliegen. Zwaardere materialen zoals doeken van zeilen waren te zwaar en lichte materialen zoals zijde waren te licht.

Toen Daedalus en zijn zoon Icarus gingen vluchten waarschuwde de vader herhaaldelijk dat hij niet te hoog mocht vliegen omdat anders de was zou smelten door de hitte van de zon. Hij mocht ook niet te laag vliegen want anders zou het zeewater de veren nat maken. In zijn enthousiasme werd Icarus echter roekeloos en sloeg hij de goede adviezen van Daedalus in de wind; hij vloog te hoog zodat de was toch smolt en hij storte neer in de Egeïsche Zee.

 

Latest News

Date: 23 mrt 19

Alle bestuurders van vennootschappen, VZW’s, stichtingen en trusts dienen tegen uiterlijk 30.09.2019 te laten registreren in het UBO register wie […]

Read More

Date: 31 mrt 17

Vanaf 01.04.2017 is het voor Belgische vennootschappen VERPLICHT om aangiftes schuldvorderingen in een faillissement op digitale wijze in te dienen […]

Read More

Date: 07 mrt 17

Er werd door het Nationaal Verbond van Magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters opnieuw […]

Read More

The less their ability, the more their conceit.~Ahad Haam