Mr. Lips wordt Stafhouder

Met ingang van 01.09.2015 werd Mr. Koen LIPS Stafhouder van de Orde van Advocaten der Balie Gent. Met ingang van 01.09.2016 heeft Mr. Koen LIPS zijn 2de ambtstermijn als Stafhouder van de Orde van Advocaten der Balie Gent aangevat.

Welkom op onze nieuwe website

Een nieuwe website. Meer mogelijkheden. Meer nieuws. Een website op maat, zoals de dienstverlening van het Daedalius advocatenkantoor.