Boetes flink pak duurder door de stijging van de opdeciemen

De boetes die worden uitgesproken door rechters worden steevast vermenigvuldigd met een bepaalde factor omdat de boetes voorzien in de wetten en wetboeken zelf niet telkenmale zouden moeten worden aangepast. De recente aanpassing heeft tot gevolg dat de opdeciemen worden opgetrokk Read more...

hervorming van de rechtspleging voor de rechtbank van koophandel

Voorontwerp van wet goed tot hervorming van de rechtspleging voor de rechtbank van koophandel Een van de maatregelen van dit voorontwerp heeft betrekking op de hervorming van de bijzondere rechtspleging voor de rechtbanken van koophandel. Hierbij wordt de dag Read more...

Nieuwe procedure onbetwiste facturen tussen ondernemers

Sinds 01.07.2016 kan een gerechtsdeurwaarder zonder tussenkomst van de rechtbank via de tussenkomst van een advocaat voor onbetwiste facturen een uitvoerbare titel afleveren. (Potpourri Wet I) Enkel een advocaat kan de opdracht geven aan een gerechtsdeurwaarder. het is dan ook de advo Read more...