UBO register

Alle bestuurders van vennootschappen, VZW's, stichtingen en trusts dienen tegen uiterlijk 30.09.2019 te laten registreren in het UBO register wie de uiteindelijke begunstigde is van deze rechtspersonen.

contacteer ons voor meer informatie of zie: https: Read more...

Categories

All human actions have one or more of these seven causes: chance, nature, compulsion, habit, reason, passion, and desire.~Aristotle