UBO register

Alle bestuurders van vennootschappen, VZW's, stichtingen en trusts dienen tegen uiterlijk 30.09.2019 te laten registreren in het UBO register wie de uiteindelijke begunstigde is van deze rechtspersonen.

contacteer ons voor meer informatie of zie: https: Read more...

Centraal Register solvabiliteit

Vanaf 01.04.2017 is het voor Belgische vennootschappen VERPLICHT om aangiftes schuldvorderingen in een faillissement op digitale wijze in te Read more...

Nieuwe indicatieve tabel 2016

Er werd door het Nationaal Verbond van Magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters opnieuw een nieuwe indicatieve tabel opgesteld. Deze "indicatieve tabel 2016" werd op 07.03.2017 gepubliceerd en vervangt de vorige "indicatieve tabel 2012" en daarenboven is d< Read more...

Categories

It is not necessary to understand things in order to argue about them.~Pierre Beaumarchais